Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật
Trang Chur 22/01/2015
 
Danh mục
Hàng bán chạy
Laser màu CANON-LBP 7018C

Laser màu CANON-LBP 7018C

6.150.000 VNĐ

Bảo hành:

Máy in Kim Epson LQ 590

Máy in Kim Epson LQ 590

9.800.000 VNĐ

Bảo hành:

Máy in kim EPSON LQ 2090 in A3

Máy in kim EPSON LQ 2090 in A3

Liên hệ

Bảo hành:

Tin mới nhất
Sơ đồ đường đi
map
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
DOWNLOAD
Tiện ích
Hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
Mr.Tiến

Mobile: 098.889.2766
Mail: tienhoanghuu@vhl.vn
Skype: hoangtien72
Phụ trách kinh doanh
Tel: 098.111.5889
Ms. Kim Thương
Skype: thuong_VHL
Phòng kinh doanh phân phối
Hotline: 043.747.5554 *Máy lẻ: 102 - Mr.Tiến
*Máy lẻ: 101 -
*Máy lẻ: 103 - Ms.Kim Thương
Fax: 04.3.623.0346

Chat Yahoo
043.747.55.54 ex 102

Chat Yahoo
043.747.5554 ex 103/ 097.5892.636

Bảng Tra Mã Mực Máy Epson


Epson Ink Cartridges
Sử Dụng Cho Loại Máy Màu
T0681 Stylus C120/ CX5000/ CX6000/ CX7000F/ CX8400/v CX9400FAX K
T0682 C
T0683 M
T0684 Y
T0691 Stylus C120/ CX5000/ CX6000/ CX7000F/ CX8400/ CX9400FAX K
T0692 C
T0693 M
T0694 Y
T0711 Stylus D78/ D92/ D120/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050/ DX6000/ DX6050/ DX7000F/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450 K
T0712 C
T0713 M
T0714 Y
T0731 Stylus C79/ C90/ C110/ CX3900/ CX5900/ CX6900F/ C92/ CX4900/ CX5600/ CX3905/ CX4905/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX5501/ CX5510/ T10/ T11/ T20 /T20E/ TX200/ TX400/T40 K
T0732 C
T0733 M
T0734 Y
T0751 Stylus C59/ CX2900/ CX2905 K
T0752 C
T0753 M
T0754 Y
T0761 ME200/ ME2/ C58/ CX2800 K
T0762 C
T0763 M
T0764 Y
T0771 Stylus Photo R260/ R280/ R380/ RX580/ RX 595/ RX680 K
T0772 C
T0773 M
T0774 Y
T0775 LC
T0776 LM
T0791 Stylus Photo 1400 K
T0792 C
T0793 M
T0794 Y
T0795 LC
T0796 LM
T0811 Stylus Photo R270/ R290/ R390/ RX590/ RX610/ RX690/ 1410 K
T0812 C
T0813 M
T0814 Y
T0815 LC
T0816 LM
T0841 ME Photo 20 K
T0842 C
T0843 M
T0844 Y
T0851 Stylus Photo 1390 K
T0852 C
T0853 M
T0854 Y
T0855 LC
T0856 LM
T0881 Stylus CX4400 K
T0882 C
T0883 M
T0884 Y
T0901 Stylus C92/ CX5600 K
T0902 C
T0903 M
T0904 Y
T0911 Stylus C90/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5510 K
T0912 C
T0913 M
T0914 Y
T0921 Stylus C91/ CX4300/ CX5600 K
T0922 C
T0923 M
T0924 Y
T0322 Stylus C70/ C80/ C80N/ C80WN C
T0323 M
T0324 Y
T0321 Stylus C70/ C80/ C80N/ C80WN/ C82/ C82N/ C82WN/ CX5100/ CX5200/ CX5300/ CX5400;(EPSON PX-V700/CC-600PX; Japan) K
T0422 C
T0423 M
T0424 Y
T0331 Stylus Photo 950/ 960 (PM930C/ PM940C/ PM950C/ PM970C/ PM980C; Japan) K
T0332 C
T0333 M
T0334 Y
T0335 LC
T0336 LM
T0341 Stylus Photo 2100/ 2200; (PM-4000PX; Japan) K
T0342 C
T0343 M
T0344 Y
T0345 LC
T0346 LM
T0347 LBK
T0348 MBK
T0441 Stylus C64/ C66/ C86/ C84/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600 (PX-A550/ V500/ V600; Japan) K
T0442 C
T0443 M
T0444 Y
T0431 Stylus C64/ C66/ C84/ C86 Series; CX3600/ CX3650/ CX6400/ CX6600 K
T0452 C
T0453 M
T0454 Y
T0461 Stylus C63/ C65/ C83/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500 K
T0472 C
T0473 M
T0474 Y
T0481 Stylus Photo RX620/ R300/ R300M/ R320/ RX500/ R200/ RX600; (PM-A700/ G700/ G720/ D750/ D770/ G800/ G820/ A850/ A870; Japan) K
T0482 C
T0483 M
T0484 Y
T0485 LC
T0486 LM
T0491 Stylus Photo R210/ R310/ RX510/ RX630 K
T0492 C
T0493 M
T0494 Y
T0495 LC
T0496 LM
T0540 Stylus Photo R800/ R1800 (PX-G900/ G920/ G5000; Japan) GL
T0541 K
T0542 C
T0543 M
T0544 Y
T0547 R
T0548 LBK
T0549 MBK
T0551 Stylus Photo RX420/ RX425 K
T0552 C
T0553 M
T0554 Y
T0561 K
T0562 C
T0563 M
T0564 Y
T0591 Stylus Photo R700/ R2400 K
T0592 C
T0593 M
T0594 Y
T0595 LC
T0596 LM
T0597 LBK
T0598 MBK
T0599 LLBK
T0601 Stylus C68/ C88/ CX3800/ CX3810/ CX4200/ CX4800/ CX5800F/ CX7800 K
T0602 C
T0603 M
T0604 Y
T0611 Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850 Series K
T0612 C
T0613 M
T0614 Y
T0631 Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700 K
T0621 K
T0632 C
T0633 M
T0634 Y
T05591 Stylus RX700 K
T05592 C
T05593 M
T05594 Y
T05595 LC
T05596 LM
T050 Stylus Color 440/ 440 For web tv/ 460/ 640/ 660/ 670/ PM-3000C; Photo 720/ 750/ 750 for web tv/ 1200/ EX3 Epson
Stylus Color 400/ 500/ 600; Photo 700/ 710; EX/ EX2; PM-680/ 700C/ 750C/ 2000C; MJ-500/ 810C/ 830C/ 830CS, IP-100
K
T051 Stylus Color 740/ 740i/ 760/ 860/ 1160; Stylus Scan 2000/ 2500/ 2500Pro Stylus Color 800/ 800C/ 850/ 850C/ 850N/
850Ne/ 1520/ 1520C/ 1520K; MJ 930C/ 6000C
K
T052 Stylus Color 440/ 440 for web tv/ 460/ 640/ 660/ 670/ 740/ 740i/ 760/ 860/ 1160; Scan 2000/ 2500/ 2500Pro;
Stylus Color 400/ 600/ 800/ 850/ 850N/ 850Ne/ 1520/ 1520K/ 600Q; MJ830C/ 830CS/ 930C/ 6000C
CMY
T053 Stylus Photo EX3/ 720/ 750/ 750 for web tv/ PM-760C/ 770C/ 2200CEpson Stylus Color Photo 700/ 710/ EX/ EX2;
PM-600C/ 670C/ 680C/ 700C/ 750C/ 2000C; IP-100
CcMmY
T001 Stylus Photo 1200; PM-3000C CcMmY
T003 Stylus Color 900/ 900G/ 900N/ 980/ 980N K
T005 CMY
T007 Stylus photo 780/ 758EPX/ 790/ 825/ 870/ 875DC/ 785DCS/ 890/ 895/ 900/ 915/ 1270/ 1280/ 1290/ 1290S PM 730C/ 800C/ 880C/ 3300C/ 3500C K
T008 Stylus Photo 780/ 758EPX/ 790/ 825/ 870/ 875DC/ 785DCS/ 890/ 895/ 915 PM 730C/ 800C/ 880C CcMmY
T009 Stylus photo 900/ 1270/ 1280/ 1290/ 1290S PM 3300C/ 3500C CcMmY
T013 Stylus C20/ C20SX/ C40/ C40S/ C40UX/ Stylus Color 480/ 480SX/ 480SXU/ 580 K
T014 CMY
T015 Stylus Photo 2000P MC 2000 K
T016 CcMmY
T017 Stylus Color 680/ 680T/ 685/ 777/ 777i K
T018 CMY
T019 Stylus Color 880/ 83 K
T020 CMY
T026 Stylus Photo 810/ 820/ 830/ 925/ 935; PM 850PT; Epson Style C50 K
T027 CcMmY
T028 Stylus C50/ C60/ C61; CX3100 K
T029 CMY
T036 Stylus C42/ C42 Plus/ C42X/ C42SX/ C42UX/ C44/ C44 Plus/ C46 K
T037 CMY
T038 Stylus C41SX/ C41UX/ C41Plus/ C43UX/ C45/ CX1500 K
T039 CMY
T040 Stylus C62/ CX3200 K
T041 CMY
T057 Epson Stylus ME I K
T058 CMY
T066 Epson Stylus C48 K
T067 CMY
SO20018 Stylus Color 3000/ Stylus Pro 5000 BK
SO20122 Y
SO20126 Stylus Color 3000/ MJ-5000C/ MJ-8000C M
SO20130 C
SO20143 Stylus Pro 5000/ Stylus PM-5000C M/LM
SO20147 C/LC
T460 Stylus pro7000/ pm7000C BK
T461 Y
T462 M
T463 C
T464 LM
T465 LC
T407 Stylus Pro 9000 PM-9000C BK
T408 Y
T409 M
T410 C
T411 LM
T412 LC
T474 Stylus Pro 9500 BK
T475 Y
T476 M
T477 C
T478 LM
T479 LC
T499 Stylus Pro 10000/ 10600 BK
T502 Y
T501 M
T500 C
T504 LC
T503 LM
T5631 Stylus Pro 9800/ 7800 BK
T5632 Y
T5633 M
T5634 C
T5635 LC
T5636 LM
T5637 LBK
T5639 LLBK
T5638 MBK
T5651 Stylus Pro 4800 BK
T5652 Y
T5653 M
T5654 C
T5655 LC
T5656 LM
T5657 LBK
T5659 LLBK
T5448 MBK
T5491 Stylus Pro 10600 BK
T5492 Y
T5493 M
T5494 C
T5495 LC
T5496 LM
T5498 MBK
T5441 Stylus Pro 9600/ 4000 BK
T5442 Y
T5443 M
T5444 C
T5445 LC
T5446 LM
T5447 LBK
T5448 MBK
Tin tiếp theo

Công ty VHL chuyên cung cấp

Máy in | Mực in | Giấy in | Link phụ kiện máy in | Máy scan | Máy Fax | Máy photocopy | Máy chiếu | Laptop va link phụ kiện khác

Hỗ trợ mua và bán 3