Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật
Trang Chur 22/01/2015
 
Danh mục
Hàng bán chạy
Tin mới nhất
Sơ đồ đường đi
map
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
DOWNLOAD
Tiện ích
Hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
Mr.Tiến

Mobile: 098.889.2766
Mail: tienhoanghuu@vhl.vn
Skype: hoangtien72
Phụ trách kinh doanh
Tel: 098.111.5889
Ms. Kim Thương
Skype: thuong_VHL
Phòng kinh doanh phân phối
Hotline: 043.747.5554 *Máy lẻ: 102 - Mr.Tiến
*Máy lẻ: 101 -
*Máy lẻ: 103 - Ms.Kim Thương
Fax: 04.3.623.0346

Chat Yahoo
043.747.55.54 ex 102

Chat Yahoo
043.747.5554 ex 103/ 097.5892.636

BẢNG TRA MÃ MỰC

Lexmark Ink Cartridges
Sử Dụng Cho Loại Máy Màu
18C0781 Z730/ Z735/ All-in-One X2330/ X2350/ X2470/ X3470 Tri-Color
18C0190 X2480/ X2580/ X3480/ X3580/ X4580/ Z738/ Z1380/ Z1480 Tri-Color
10N0016 Z13/ Z23/ Z25/ Z33/ Z35/ Z603/ Z605/ Z615/ Z601/ Z515/ Z513/ Z517/ Z611/ Z640/ Z645/ I3 All-in-One X75/ Z1130/ X1140 Black
10N0217 X1150/ X1185/ X1195/ X1270/ X2250 Black
15M2619 X4270/ X4250/ P3150/ X125/ Z705/ P707 Tri-Color
15M0120 X4270/ X4250/ P3150/ X85/ X83/ X73/ X125/ Z705/ P707/ Z53/ Z52/ Z51/ Z45/ Z43/ Z42 Tri-Color
18C1523 Z1410/ Z1420/ X3530/ X3550/ X4530/ X4550/ Black
15M0125 X4270/ X4250/ P3150/ Z705/ P707 Tri-Color
10N0026 Z13/ Z23/ Z33/ Z35/ Z603/ 605/ Z615/ Z601/ Z515/ Z513/ Z517/ Z611/ 640/ Z645/ I3 All-One X75/ X1130/ Z1140
X1150/ Z1185/ X1195/ X1270/ X2250
Tri-Color
10N0227
18C1428 Z845 Black
18C1429 Tri-Color
18C0031 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816 photo
18C0032 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816/ X73XX Black
18C0033 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816/ X73XX Tri-Color
18C0034 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816 Black
18C0035 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816 Tri-Color
12A1140 1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 2070/ 3000 Tri-Color
018Y0141 Z1520/ X4850/ X6570 Tri-Color
018Y0143 X4850/ X6570/ X9575/ X6575/ X4875/ X9350 Tri-Color
018Y0144 X4850/ X6570/ X9575/ X6575/ X4875/ X9350 Black
12A1145 1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000/ 4076 Black
13400HC CJ-C1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000 Black
13619HC Tri-Color
17G0648 P3150/ Z705/ P707 Black
17G0050 P3150/ Z705/ P707 / Z22/ Z32/ Z12/ Compaq IJ600 Black
17G0055 Z12/ Z22/ Z32/ Z705/ Z715/ P706/ P707 All-in-One P3150 CompaqIJ 600 Black
17G0060 Z22/ Z32/ Z12/ Compaq IJ 600 Tri-Color
17G0065 Z12/ Z22/ Z32/ Z705/ Z715/ P706/ P707 All-in-One P3150 CompaqIJ 600 Tri-Color
12A1970 X4270/ X4250/ X85/ X83/ X73/ X125/ Z53/ Z52/ Z51/ Z45/ Z43/ Z42/ Z31/ 3200/ 7000/ 5700/ 5000/ Z11 Black
12A2971 Black
12A1975 Black
12A1980 Z31/ 3200/ 7000/ 5700/ 5000/ Z11 Tri-Color
18L0032 X5150/ X6150/ X6170/ Z55/ Z65/ Z65N Black
18L0042 Tri-Color
12A1985 Z31/ 3200/ 7000/ 5700/ 5000/ Z11 Tri-Color
18L0000 Z55/ Z65/ Z65p/ X5150/ X6150/ X6170 Tri-Color
12A1990 P3150/ X125/ Z705/ P707/ 53/ Z52/ Z51/ Z45/ Z43/ Z42/ Z22/ Z32/ Z31/ 3200/ 7000/ 5700/ 5000/ Compaq IJ600 Tri-Color/ Photo
15M0100 Z31/ Z42/ Z43/ Z51/ Z52/ Z53/ 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200/ 7200V/ 40/ 45/ X125/ X4250/ X4270/ X83/ X85 Black
15M0101 Z31/ 3200/ 5000/ 7000 Tri-Color
1380620 CJ-C1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000 Black
15M0640
1382050 2070 Black
1382060 Tri-Color
1361400 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200/ Z11/ Z31/ Z42/ Z51/ Z52 Black
Tin tiếp theo

Công ty VHL chuyên cung cấp

Máy in | Mực in | Giấy in | Link phụ kiện máy in | Máy scan | Máy Fax | Máy photocopy | Máy chiếu | Laptop va link phụ kiện khác

Hỗ trợ mua và bán 3