Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật
Trang Chur 22/01/2015
 
 Trang chủ  » Thiết bị văn phòng » Máy chiếu » Máy chiếu

Máy chiếu

 
 
Xem dạng    
Mã SP: PRO.PAN.LB1VEA
Máy chiếu Panasonic PT-LB1VEA
Liên hệ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 12 tháng

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.PAN.LB90NTEA
Máy chiếu PANASONIC PT-LB90NTEA
Liên hệ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 12 tháng

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.PAN.LB90EA
Máy chiếu PANASONIC PT-LB90EA
Liên hệ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 12 tháng

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.SON.EX221
Máy chiếu Sony VPL-EX221
Liên hệ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho toàn bộ thân máy, 3 tháng với bóng đè

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.SON.EX241
 Máy chiếu Sony VPL-EX241
Liên hệ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho toàn bộ thân máy, 3 tháng với bóng đè

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.SON.EX145
SONY VPL-EX145
Liên hệ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24th cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu.

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.SON.EX120
SONY VPL-EX120
Liên hệ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu.

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.DEL.1210S
Máy chiếu Dell DLP 1210S
11.590.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 500 giờ hoặc 3 tháng cho bó

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.VIE.PJD7820HD
Máy chiếu VIEWSONIC PJD7820HD
27.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 36 tháng cho toàn bộ thân máy, 12 tháng hoăc 1000

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.VIE.PRO8300
 Máy chiếu VIEWSONIC PRO8300
26.500.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 36 tháng cho toàn bộ thân máy, 12 tháng hoăc 1000

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.SON.DW126
Máy chiếu SONY VPL-DW126
26.490.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.SON.DX146
Máy chiếu SONY VPL-DX146
24.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.OPT.ML500
Máy chiếu Optoma ML 500 ( Đèn Led)
18.590.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng đối với thân máy. 1000h hoặc 12 tháng đối

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.OPT.HD25
Máy chiếu Optoma HD 25 (dòng cho Gia đình, home theater)
31.500.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng đối với thân máy. 1000h hoặc 12 tháng đối

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.OPT.W2015
Máy chiếu Optoma W2015
21.200.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng đối với thân máy. 1000h hoặc 12 tháng đối

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.PAN.VX400EA
Máy chiếu Panasonic PT-VX400EA
22.290.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 12 tháng cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.PAN.VX400NTEA
Máy chiếu Panasonic PT-VX400NTEA
25.890.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 12 tháng cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu

Chọn so sánh

Mã SP:
 Máy chiếu Sony SW526c
49.500.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.TOS.NPS10A
MÁY CHIẾU TOSHIBA NPS10A
8.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 36th cho thân máy, bóng đèn 12th hoặc 500 giờ

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.TOS.NPX10A
MÁY CHIẾU TOSHIBA NPX10A
10.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 36th cho thân máy, bóng đèn 12th hoặc 500 giờ

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.INF.IN122S
Máy chiếu Infocus IN122S
11.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 36 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho

Chọn so sánh

Mã SP:
Máy chiếu Dell DLP 1420X
15.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24th cho thân máy, 500 giờ hoặc 03th cho bóng đèn

Chọn so sánh

Mã SP:
Máy chiếu Dell DLP 1430X
20.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24th cho thân máy, 500 giờ hoặc 03th cho bóng đèn

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.SON.DW125
 Máy chiếu SONY VPL-DW125
27.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.INF.IN2124
Máy chiếu Infocus IN2124
15.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: Bảo hành 60 tháng cho thân máy, 06 tháng cho bóng

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.PAN.LX26EA
Máy chiếu Panasonic PT-LX26EA
10.690.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 12th cho thân máy, 500 giờ hoặc 3 tháng với bóng đ

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.PAN.VX41EA
Máy chiếu Panasonic PT-VX41EA
24.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 12 tháng cho thân máy, 500 giờ hoặc 3 tháng với bó

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.DEL.1610HD
Máy chiếu Dell DLP 1610HD
25.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 500 giờ hoặc 3 tháng cho bó

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.SON.FX30
SONY VPL-FX30
72.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu.

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.HIT.CPDX250
Máy chiếu Hitachi CP-DX250
11.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 1000 giờ hoặc 03 tháng cho

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.EPS.EB95
EPSON EB-95
20.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24th cho toàn bộ thân máy, 1000 giờ hoặc 8th cho b

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.BEN.MX501
BENQ MX501
10.690.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24th cho toàn bộ thân máy ; 1000 giờ hoặc 12th với

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.OPT.EX550
OPTOMA EX550
10.890.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24 tháng cho máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.EPS.EB905
EPSON EB-905
20.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24th cho toàn bộ thân máy; 1000 giờ hoặc 8th cho b

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.BEN.MX660
BENQ MX660
15.290.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24th cho toàn bộ thân máy ; 1000 giờ hoặc 12th với

Chọn so sánh

Mã SP: PRO.EPS.EB-X11
 Máy chiếu EPSON EB-X11
14.990.000 VNĐ
 
[Đã bao gồm thuế VAT]
Bảo hành: 24th cho thân máy, 1000 giờ hoặc 12 tháng cho

Chọn so sánh

Lọc sản phẩm

     Máy chiếu

     Hàng bán chạy
     Laser màu CANON-LBP 7018C

     Laser màu CANON-LBP 7018C

     6.150.000 VNĐ

     Bảo hành:

     Máy in Kim Epson LQ 590

     Máy in Kim Epson LQ 590

     9.800.000 VNĐ

     Bảo hành:

     Máy in kim EPSON LQ 2090 in A3

     Máy in kim EPSON LQ 2090 in A3

     Liên hệ

     Bảo hành:

     Tin mới nhất
     Sơ đồ đường đi
     map
     THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
     DOWNLOAD
     Tiện ích
     Hỗ trợ trực tuyến
     Giám đốc
     Mr.Tiến

     Mobile: 098.889.2766
     Mail: tienhoanghuu@vhl.vn
     Skype: hoangtien72
     Phụ trách kinh doanh
     Tel: 098.111.5889
     Ms. Kim Thương
     Skype: thuong_VHL
     Phòng kinh doanh phân phối
     Hotline: 043.747.5554 *Máy lẻ: 102 - Mr.Tiến
     *Máy lẻ: 101 -
     *Máy lẻ: 103 - Ms.Kim Thương
     Fax: 04.3.623.0346

     Chat Yahoo
     043.747.55.54 ex 102

     Chat Yahoo
     043.747.5554 ex 103/ 097.5892.636

     Công ty VHL chuyên cung cấp

     Máy in | Mực in | Giấy in | Link phụ kiện máy in | Máy scan | Máy Fax | Máy photocopy | Máy chiếu | Laptop va link phụ kiện khác

     Hỗ trợ mua và bán 3